Bingo Bredsele Park

Bingo i Bredsele 29 juli 2018 kl16:00

Högvinster på bl.a. 5.000:- och 10.000:-
Dessutom 8x 1.000:-
KASSORNA ÖPPNAR KL 14.30. KOM I TID.
Freeplay, minibingo och maxi. Blockpris: 50:-.

Fika och korv finns att köpa från 14:30

Bredsele Park ligger mittemellan Boliden och Norsjö. Skyltar från väg 370

Välkomna

Årsmöte Kusfors Ik

ÅRSMÖTE KUSFORS IK

 

När: Lördag 2018 05 05  kl 13.00

Var: CAFE ÅNGLOKET

Behandling av sedvanliga årsmötesärenden , och val

Smörgåstårta serveras

Alla varmt välkomna

/Styrelsen

Engagemanget i bygden

Hur skapa större engagemang
Bredsele Park byggdes upp utifrån de behov som uppstod då bygdens idrottsförening, Kusfors IK, bedrev sin idrottsliga verksamhet – dvs att skapa ekonomiska resurser till idrotten.

I takt med att befolkningsunderlaget i bygdens upptagningområde inte längre började medge någon idrottslig verksamhet enligt tidigare former – lagidrott och då fotboll – så har både idrottsföreningen och festplatsens vara diskuterats och ibland ifrågasatts.

Idrottsföreningens festplats, Bredsele Park, ses förmodligen som en stor resurs för bygden i närområdet  hos de flesta – och dessutom har föreningens versamheter i sig haft en sammanhållande funktion bland boende utmed älvdalen.

I takt med att de människor som engagerar sig i klubbens aktiviteter blir allt färre så inställer sig frågan enligt rubriken ovan!

– Hur kan vi utveckla föreningsaktiviterna och engagemanget kring föreningen?

– Tänk så positivt och utvecklande  det skulle vara om människorna i bygden återigen kunde börja tänka i termer av vi – och inte dom…

Hur som helst krävs det en kraftsamling om vi ska lyckas vända på den nuvarande trenden – att allt färre måste göra mer för att bibehålla någon form av aktivitetet på heden vid älven.

Norrlands sommardansställe nr:1