Engagemanget i bygden

Hur skapa större engagemang
Bredsele Park byggdes upp utifrån de behov som uppstod då bygdens idrottsförening, Kusfors IK, bedrev sin idrottsliga verksamhet – dvs att skapa ekonomiska resurser till idrotten.

I takt med att befolkningsunderlaget i bygdens upptagningområde inte längre började medge någon idrottslig verksamhet enligt tidigare former – lagidrott och då fotboll – så har både idrottsföreningen och festplatsens vara diskuterats och ibland ifrågasatts.

Idrottsföreningens festplats, Bredsele Park, ses förmodligen som en stor resurs för bygden i närområdet  hos de flesta – och dessutom har föreningens versamheter i sig haft en sammanhållande funktion bland boende utmed älvdalen.

I takt med att de människor som engagerar sig i klubbens aktiviteter blir allt färre så inställer sig frågan enligt rubriken ovan!

– Hur kan vi utveckla föreningsaktiviterna och engagemanget kring föreningen?

– Tänk så positivt och utvecklande  det skulle vara om människorna i bygden återigen kunde börja tänka i termer av vi – och inte dom…

Hur som helst krävs det en kraftsamling om vi ska lyckas vända på den nuvarande trenden – att allt färre måste göra mer för att bibehålla någon form av aktivitetet på heden vid älven.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *