Kusfors Idrottsklubb

 

Medlemskap i Kusfors Idrottsklubb

Vi du bidra till bygdens utveckling och hjälpa till med att upprätthålla verksamheten på Bredsele så bli medlem i Kusfors Idrottsklubb.

Tyvärr så bedrivs ingen idrottslig verksamhet i organiserad form numera men dans och bingo arrangeras varje sommar för att det ska röras om lite grann på heden vid älven.

Anläggningen finns fortfarande kvar som en outnyttjad resurs så bidra gärna med dina idéer och synpunkter om hur området och verksamheten kan utvecklas.

Familjekort 100 kr

Enskilt medlemskort 50 kr

Om du betalar via Internetbank – ange namn och antal i meddelandefältet

Bankgiro: 5470-1503