Engagemanget i bygden

Hur skapa större engagemang Bredsele Park byggdes upp utifrån de behov som uppstod då bygdens idrottsförening, Kusfors IK, bedrev sin idrottsliga verksamhet – dvs att skapa ekonomiska resurser till idrotten. I takt med att befolkningsunderlaget i bygdens upptagningområde inte längre började medge någon idrottslig verksamhet enligt tidigare former – lagidrott Fortsätt läsa