Årsmöte Kusfors IK 2024-04-21

Vad: Årsmöte Kusfors IK gällande verksamhetsåret 2023.
Vi inleder med årsmötet och äter sedan lunch. Därefter uppföljning av höstens Workshop

Var: Café Ångloket

När: Söndag 21/4 13:00-15:00

Relaterade inlägg